پایان نامه ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری

۲-۳-۱- عوامل مؤثر بر انتخاب روش‌های گودبرداری روش‌های پایدارسازی دیوارهای گود با توجه به  شرایط و جنس خاک، عمق گودبرداری، ابعاد گود، سطح آب زیرزمینی، موقعیت و نحوه‌ قرارگیری محل گود، لرزه‌خیزی منطقه، نحوه کنترل و نظارت سازمآن‌های مسئول، پوشش‌های بیمه‌ای و از همه مهم‌تر تفکر و نگرش دست‌اندرکاران امر ساختمان به حقوق و سلامت […]

دسترسی پایان نامه : پارامترهای ژئوتکنیکی – ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری

فصل سوم- مدیریت منابع عدم قطعیت و طراحی مبتنی بر ریسک   مقدمه هر پروژه ساختمانی که شامل گودبرداری باشد و یا نزدیک ترانشه با عمق گود بیشتر از ۵/۱ متر یا تونل باشد بعنوان یک پروژه ساختمانی با ریسک بالا شناخته می‌شود. جدا از نحوه گودبرداری، ریسک‌های ناشی از گودبرداری محل باید مدیریت شوند. […]

منبع پایان نامه : تقسیم‌بندی گودها: ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری

در سال‌های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمان‌ها، عمق گودبرداری نیز بیشتر شده است. بنابراین با افزایش عمق گودبرداری، خطرات ناپایداری و گسیختگی دیوارهای گودبرداری به شدت افزایش می‌یابد. گودبرداری[۱] عموماً به عملی اطلاق می‌گردد که طی آن خاک یا سنگ به وسیله […]