پایان نامه با موضوع واقعیت درمانی گروهی:

  نظریه انتخاب که برپایه واقعیت درمانی شکل گرفته را باید از جهات گوناگون یک رویکرد غیررسمی و غیر قراردادی تلقی کرد زیرا: ۱-مفهوم بیماری روانی را رد می کند و به جای آن فرد را مسئول رفتار خود دانسته و رفتار را تحت کنترل فرد و با انتخاب او می داند. ۲-ازآنجا که مفهوم […]

پایان نامه درباره اصول نظریه انتخاب

  ۱- ما فقط رفتار خودمان را می توانیم کنترل کنیم. ۲- ما فقط به دیگران اطاعت می دهیم و از دیگران اطلاعات می گیریم حق انتخاب مان نیز در این است که با این اطلاعات چگونه برخورد کنیم. ۳- مشکلات روان شناختی دراز مدت،مشکلات رابطه ای هستند.مشکلات رابطه ای تا حدودی علت مشکلات دیگری […]

پایان نامه درباره مسؤولیت: مشاوره گروهی

مسؤولیت: مسؤولیت پذیری یا احساس مسؤولیت به عنوان توانایی دربرآورده شدن نیازهای فرد تعریف می شود وانجام از این منظوربه طریقی باشد که دیگران را ازتوانایی برآورده شدن نیازهایشان محروم نکند(گلاسر،ترجمه هوشمند ویژه ،۱۳۷۹ ). دراین نظریه پذیرش مسؤولیت رفتارها اهمیت به سزایی دارد.انسان مسئول منطبق با واقعیت رفتار می کند.ناکامی را به خاطر نیل […]

دانلود پایان نامه نظریه انتخاب

    ۲-۱- مبانی نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش    ۲-۱-۱- در حوزه ی نظریه انتخاب شرح حال پیشگام   ویلیام گلاسر[۱] سال ۱۹۲۵ در شهر کلیولند[۲] ایالت اوهایو در کشور امریکا متولد شد  وتحصیلات خود را در دانشگاه کیس وسترن رزرو [۳]در همان شهر به پایان رسانید.(شفیع آبادی،۱۳۸۳). او ابتدا در ۱۹ سالگی مدرک […]

پایان نامه آموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی

   ازدواج یکی از مهمترین رویدادهای زندگی انسان محسوب می شود که نه تنها در سلامت جسمی و روانی فرد موثر است بلکه نقش مهمی را در ورود انسان به دوره ی بزرگسالی بر عهده دارد(موسوی،۱۳۸۶). با ازدواج،خانواده تشکیل می شود و نظام خویشاوندی شکل می گیرد و نسل بقا می یابد ازدواج موفق پایه […]

منبع پایان نامه : نقش رهبردر واقعیت درمانی گروهی

    درمانگرباید فردی موفق و مسئول باشد.فردی گرم نیرومند و مطمئن به توانایی های خود تا بتواند نیازهایش رادرمحیط برآورده سازد به بیان دیگر باید به عنوان یک الگوی مسؤولیت دیده شود درمانگرباید اصول واقعیت درمانی درونی شده درخودرابه مراجعانش منعکس کند.درمراحل اولیه گروه مسؤولیت درمانگرشروع تعامل ودرگیری با اعضاست که ازطریق روش فعال […]

پایان نامه ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری

۲-۳-۱- عوامل مؤثر بر انتخاب روش‌های گودبرداری روش‌های پایدارسازی دیوارهای گود با توجه به  شرایط و جنس خاک، عمق گودبرداری، ابعاد گود، سطح آب زیرزمینی، موقعیت و نحوه‌ قرارگیری محل گود، لرزه‌خیزی منطقه، نحوه کنترل و نظارت سازمآن‌های مسئول، پوشش‌های بیمه‌ای و از همه مهم‌تر تفکر و نگرش دست‌اندرکاران امر ساختمان به حقوق و سلامت […]

دسترسی پایان نامه : پارامترهای ژئوتکنیکی – ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری

فصل سوم- مدیریت منابع عدم قطعیت و طراحی مبتنی بر ریسک   مقدمه هر پروژه ساختمانی که شامل گودبرداری باشد و یا نزدیک ترانشه با عمق گود بیشتر از ۵/۱ متر یا تونل باشد بعنوان یک پروژه ساختمانی با ریسک بالا شناخته می‌شود. جدا از نحوه گودبرداری، ریسک‌های ناشی از گودبرداری محل باید مدیریت شوند. […]

منبع پایان نامه : تقسیم‌بندی گودها: ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری

در سال‌های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمان‌ها، عمق گودبرداری نیز بیشتر شده است. بنابراین با افزایش عمق گودبرداری، خطرات ناپایداری و گسیختگی دیوارهای گودبرداری به شدت افزایش می‌یابد. گودبرداری[۱] عموماً به عملی اطلاق می‌گردد که طی آن خاک یا سنگ به وسیله […]

راهنمای پایان نامه – تعاریف و مفاهیم توانمند سازی

۲-۳-۱-          تعاریف و مفاهیم توانمند سازی در فرهنگ وبستر[۱] Empowerment به سه جزء تقسیم شده است که: Em : در اول اسم به معنی قرار دادن در داخل، عازم کاری شدن، رفتن به داخل ، که em سبب تغییر اسم به فعل می شود. Power : به افراد اجازه می دهد که دیگران را قانع […]