سنجش کیفیت خدمات

کیفیت در سازمانهای خدماتی سنجشی است از اینکه تا چه اندازه خدمت ارائه شده انتظارات مشتریان را برآورده می سازد.ماهیت اغلب خدمات این چنین است که مشتری در فرآیند ارائه خدمت حضور دارد.این بدین معناست که ادراک مشتری از کیفیت تنها از ستاده خدمت بلکه همچنین از فرآیند ارائه خدمت … More سنجش کیفیت خدمات

مفهوم کیفیت

کیفیت خدمات یک رشته علمی نسبتاً جوانی است که در حدود دو دهه از تحقیقات در این زمینه می گذرد. این واژه برای افراد مختلف، معنای متفاوتی دارد. بنابراین در اولین گام از بهبود کیفیت خدمات باید درک روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم. بعلاوه تعریف کیفیت نه تنها از … More مفهوم کیفیت

چالش های ارگونومی

پیاده سازی ارگونومی در جهان با چالش های فراوانی روبروست. این چالش ها مختص کش.رهای در حال توسعه مانند ایران نیست، بلکه در تمام دنیا به علت اثر بخشی دیر هنگام پروژه های بهبود ارگونومی، همچنین عدم آشنایی با مزایای کاربرد این دانش در سازمان مقاومت در برابر تغییرات ارگونومیکی … More چالش های ارگونومی

ارتباط بین ارگونومی و  افزایش بهره وری

 2-13 ارگونومی و استرس در یک قرن گذشته، پیشرفت دانش و تکنولوژی موجب رشد گستره اقتصادی در اغلب گشورهای صنعتی شده است. امروزه، ثروت مادی به طور اساسی حاصل به کار بستن دانش فنی و بیش از هر چیز دیگر، ثمره کاربرد آگاهی ها در زمینه ی علم و فن … More ارتباط بین ارگونومی و  افزایش بهره وری

2-12 تاثیر عوامل ارگونومیک بر بهبود فعالیت مشاغل

 2-10 ارگونومی و رنگ اولین نشانه های هنر نزد بشر به دوران غار نشینی او و حکاکی تصاویر روی دیواره غارهای لاسکو باز می گردد. این خود نشان دهنده نیاز و حساسیت  انسان بدوی به جنبه های مختلف زندگی است که اگر بخواهیم آن را با مفاهیم امروزی بسنجیم پر … More 2-12 تاثیر عوامل ارگونومیک بر بهبود فعالیت مشاغل

ارگونومی کامپیوتر

ورود کامپیوتر ها به دنیای ما هر چند با مزایای بسیاری همراه بود اما مثل هر پدید فناورانه دیگری تبعات منفی نیز به همراه داشت، از جمله مهم ترین این تبعات می توان به هشدارهای گاه به گاه پزشکان مبنی بر جلوگیری بیماریهای ناشی از نشستن های طولانی مدت پشت … More ارگونومی کامپیوتر

جنبه های اقتصادی ارگونومی

کلمه “ارگونومی” از دو کلمه “ارگو” به معنی کار و “نوموس” به معنی قانون و قاعده طبیعی مشتق شده است و در لغت به معنای قوانین طبیعی کار است. در اصطلاح کاربردی علم ارگونومی مجموعه دانشی است که از تلفیق علوم زیستی، فیزیولوژی و محیط کار به وجود آمده است … More جنبه های اقتصادی ارگونومی