اقدامات درمانی در حمله قلبی & | بیماری

: اقدامات درمانی در حمله قلبی

حمله قلبی وقتی اتفاق می افته که لخته ای به حد کافی بزرگ در شریان تنگ شده بوسیله پلاک ایجاد می شه و همه یا بیشتر جریان خون در اون شریان رو قطع می کنه.

قطع جریان خون در این شریان مانع از رسیدن خون غنی از اکسیژن به بخشایی از عضله قلب می شه که بوسیله اون تغذیه می شدن. از دست دادن اکسیژن به عضله قلب آسیب میرسونه. اگه این انسداد به سرعت برطرف نشه، عضله آسیب دیده شروع به مردن می کنه.

موقع حملهٔ قلبى هنگامى یک یا چند شریان کرونرى یا شاخه هاى اونا بسته شه و در نتیجه خون نمی تونه به عضله قلب برسه. بدون اکسیژن و مواد مغذّى عضلهٔ قلبى گرفتار مى میرد (انفارکتوس عضلهٔ قلب).

دلیل شایع حملهٔ قلبى تشکیل تدریجى لخته خون (ترومبوز) روى یه تودهٔ آترواسکلروزى (آتروما) است که قبلاً به طور نسبى رگ رو بسته کرده. وقتى رگ به طور کاملً بسته شد، جریان خون قلب به سرعت متوقف مى شه.

عضلهٔ مرده و آسیب دیده اى که در اثر حمله قلبى باقى مى موند باعث مى شه قلب بخشى از کارآئى خود رو از دست بده، چون اندازه خونى که قلب تلمبه مى کنه به انقباض عضلانى وابسته. هنگامى که بیشتر از ۵۰ درصد عضله قلب از بین بره به دلیل آثار بد حملات قلبى یا انفارکتوس جدید-شوک٭ و مرگ بوجود مى آید چون قلب نمى تونه براى حفظ زندگی خود کافى جفت و جور کنه.

٭ نارسائى زیاد جریان خون که ممکنه باعث مشکل هوشیارى شه

علائم حمله قلبى بستگى به اندازه آسیب عضلهٔ قلب داره. تقریباً در ۲۰ درصد قربانیان هیچ علامتى ظاهر نمى شه و از دچار شدن خود به حملهٔ قلبى آگاه نیستن (حملهٔ قلبى خاموش خونده مى شه). پس ممکنه تنها هنگامى متوجهٔ حملهٔ قلبى خود شید که دکتر شواهدى از یه انفارکتوس قدیمى رو در نوار قلبى شما پیدا کنه.

با این حال بیشتر قربانیان دچار درد یا ناراحتى قفسهٔ سینه مى شن. این درد ممکنه از یه احساس سوءهاضمه تا یه درد خردکنندهٔ قفسهٔ سینه یا احساس فشار زیر استخون جناغ که به پشت، فک یا بازوى چپ منتشر مى شه، متغیر باشه.

بقیه علائم عبارتند از: ضعف، تنگى نفس، تعریق و تهوع. فردى که به تازگى دچار حملهٔ قلبى شده بیشتر رنگ پریده، سرد، عرق کرده. مرگ ناگهانى در اثر اولین حملهٔ قلبى تقریباً تو یه چهارم قربانیان اتفاق مى افتد. بیمارى هاى کمى داراى این اندازه مرگ و میر هستن.

● اقدامات فوریتى لازم موقع بروز حمله قلبى

اقدامات درمانى فوریتى در حملهٔ قلبى حیاتىه چون در حدود نیمى از افرادى که قربانى حملهٔ قلبى مى شن در اولین ساعات بعد از حمله مى میرن. اگه دچار درد قفسهٔ سینه شدید هرچه زودتر در جستجوى کمک هاى پزشکى باشین.

دلیل اصلى تأخیر در درمان رد دلالت داشتن علائم بر یه شرایط تهدیدکننده زندگی به وسیله بیماره. اگه در این شرایط قرار گرفتید آرامش خود رو حفظ کنین و از یه نفر بخواین شما رو فوراً به بخش اورژانس یه بیمارستان ببره. سعى کنین آروم باشین، هرگونه فعالیت بدنى درد رو افزایش مى دهد و خطر بیشترى ایجاد مى کنه.

اگه شخص دیگرى مى تونه شما رو به بیمارستان برسونه، سعى نکنین خود شما رانندگى کنین. در حالى که خود رو راضی مى کنین که دچار حمله قلبى نشدین جستجوى کمک رو به تأخیر نندازین. رد کار سخت و وقت گیرى نیس.

اگه قلب قربانى ایستاد، احیاء قلبى ریوى بیشتر مى تونه زندگى مریض رو تا رسیدن آمبولانس و دسترسى به درمان هاى پزشکى حفظ کنه. سعى کنین خود مبادرت به احیاء قلبى ریوى نکنین مگه اینکه در مورد روش انجام اون آموزش دیده باشین.

● اقدامات درمانى در بیمارستان

پیشرفت هاى پزشکى در سال هاى گذشته به اندازه زیادى مرگ و میر بیماران گرفتار به حملهٔ قلبى رو در بیمارستان کاهش داده. اینجا مهم ترین اقدامات درمانى ذکر مى شه:

– درد و اضطراب با مسکن هائى مثل مورفین برطرف مى شه.

– داروهائى مثل نیتروگلیسیرین براى باز شدن عرق کرونرى که هنگام حملهٔ قلبى منقبض مى شن، مصرف مى شه.

– اکسیژن براى جبران کاهش کارآئى تلمبهٔ قلب تجویز مى شه.

– چگونگى ضربان قلب (ریتم قلب) مریض دائم به وسیله دستگاه تحت مراقبت قرار مى گیرد.

ضربان بی نظم قلب (آریتمی) مقدمهٔ بروز فیبریلاسیون٭ بطنى مهلکه. آریتمى به وسیله داروهاى داخل وریدى جورواجور و دستگاه الکتریکى برطرف کننده فیبریلاسیون که از خارج شوک الکتریکى وارد مى کنه و ضربان مؤثر قلب رو برقرار مى سازه و یا در صورت توقف قلب (ایست قلبی) دوبارهً ضربان اونو شروع مى کنه، درمان مى شه.

٭ انقباضات محدود و غیرارادى عضلانى به دلیل تحریک خودبه خودى یه سلول یا رشتهٔ عضلانى

– آنزیم هاى قوى مثل استرپتوکیناز یا فعال کنندهٔ بافتى پلاسمینوژن ممکنه تجویز شن.

این مواد لختهٔ شریان کرونرى رو که باعث شروع حملهٔ قلبى شده، حل مى کنن و اینطوری از آسیب عضلانى بیشترى جلوگیرى مى کنن.

این اقدامات براى مؤثر بودن باید به سرعت بعد از حمله قلبى شروع شن.

– داروهاى ضدانعقادى (معمولاً هپارین) بیشتر براى جلوگیرى از تشکیل لخته هاى خونى بیشتر تجویز مى شن.

– طبق بررسى هاى گذشته اگه آسپیرین به همراه آنزیم هاى حل کنندهٔ لخته مصرف شه مى تونه حدود ۵۰ درصد مرگ و میر ناشى از حمله قلبى رو کم کنه.

● اقدامات درمانى بعد از حمله قلبى

جدا از اقدامات حمایتى عمومی، پایه درمان جلوگیرى از تشکیل دوباره لخته س. الان به نظر می رسه آسپیرین به مقدار کم مطمئن ترین و مؤثرترین دارو در این مورد باشه.

تا مدتى بعد از بهبود پیدا کردن حلمه قلبى بیشتر ادما از افسردگى و احساس بى پناهى رنج مى برند. پس باید به اونا اطمینان بسیار داده شه که به زودى بهبود پیدا می کنن. برنامهٔ افزایش تدریجى فعالیت بدنى براى اونا تعیین مى شه.

اگه مریض سیگارى بوده اقامت در بخش مراقبت هاى کرونرى محرکى قوى براى ترک این اعتیاده. این نکته باید به وسیله هر کسى که مسئول مراقبت از بیماره مورد تأکید قرار گیرد.

برگشت درد قفسه سینه (آنژین) بعد از حمله قلبى غیرمعمول نیس. در بیشتر موارد این درد رو مى توان با داروهاى مناسب برطرف کرد. (به مبحث پیش آگهى مراجعه کنین).

در برخى بیماران مخصوصاً اونا که نارسائى قلبى اونا موندگاری مى یابد و یا گرفتار به درگیرى هر سه شریان کرونرى هستن، ایجاد راه فرعى در عروق کرونرى از راه جراحى ممکنه پیشنهاد شه. این جراحى لازمه پیوند یه قطعه از ورید پا بین آئورت و نقطه اى زیر محل انسداد شریان کرونرىه.

ایجاد راه فرعى در عروق کرونرى یه عمل جراحى بزرگه. برخى بیماران ممکنه نامزد انجام اقدام درمانى ساده ترى که بازسازی داخل مجرائى عروق کرونرى از راه پوست خونده مى شه و تحت بى حسى موضعى انجام مى گیرد، باشن.

در این روش یه کاتتر که نوک اون بادکنک کوچکى قرار داره در داخل شریان کرونرى تا محل انسداد پیش برده مى شه.

بعد بادکنک باد مى شه تا رگ تنگ شده رو باز کنه. متأسفانه بهبودى با این روش معمولاً موقتىه. الان روش هاى جورواجور و حیرت انگیزى مثل تیکه تیکه کردن، خراشیدن و ذوب کردن به وسیله اشعه لیزر براى رفع انسداد شریانا تحت بررسىه. حتماً در مورد نقاط ضعف و قوت هر روش از دکتر خود سؤال کنین.

.

منبع :

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *