ارگونومی کامپیوتر

ورود کامپیوتر ها به دنیای ما هر چند با مزایای بسیاری همراه بود اما مثل هر پدید فناورانه دیگری تبعات منفی نیز به همراه داشت، از جمله مهم ترین این تبعات می توان به هشدارهای گاه به گاه پزشکان مبنی بر جلوگیری بیماریهای ناشی از نشستن های طولانی مدت پشت میز کامپیوتر و خیره شدن به صفحه مانیتور اشاره کرد.

ارگونومی کامپیوتر یعنی مطالعه و بررسی عوامل انسانی در ارتباط با کامپیوتر و یکی از اهداف اصلی ارگونومی کامپیوتر، تضمین مناسب بودن دستگاه برای استفاده انسان است.

رعایت اصول ارگونومی سبب کاهش ضایعات چشم، سردرد و کمر درد اپراتورها و کاربران کامپیوترها می شود. کاربرد کامپیوتر در زندگی بشر بسیار زیاد است و تعداد زیادی از افراد ساعت های متمادی با کامپیوتر کار میکنند، به همین دلیل شناخت عوامل موثر در محیط کار با کامپیوتر اهمیت زیادی دارد. وجود شرایط نامناسب در محیط کاری و عدم توجه به موارد ایمنی هنگام کار با کامپیوتر ممکن است در بلند مدت سبب بروز بیماری ها و نا هنجاری ها شود.

کمترین ویژگی های یک محیط کاری مناسب برای کاربران کامپیوتر به قرار زیر است :

  • وجود سیستم تهویه مطبوع
  • نور کافی و مناسب
  • استفاده از میز مخصوص که دارای ابعاد استاندارد باشد
  • استفاده از صندلی مخصوص کامپیوتر با ارتفاع قابل تنظیم برای جلوگیری از ناراحتی ستون فقرات کاربر
  • استفاده از زیر پایی برای جلوگیری از بی حسی پاها
  • کف پوش چوبی یا پلاستیکی برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن

با وجود رعایت نکات فوق، باز امکان بروز بیماری های  خاص برای اپراتور وجود دارد. کم تحرکی هنگام کار با کامپیوتر، چشم دوختن در مدت طولانی به صفحه مانیتور و حرکات یکنواخت مچ دست ممکن است سبب بروز انواع ناهنجاری ها شود (زندی، 1386، 56-54)

This article was written by 92